SK EN  | 25.2.2018 18:46:55

Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice

  Zadávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  ID:
30013707
  Kód:
REK000214/2018-NVD
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2018 09:00:00
01.03.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky č. 1580-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

25.02.2018 18:46:55