Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Dynamický nákupný systém | Kód: 5888-MUT
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Profil verejného obstarávateľa

IKT 032 - UPJŠ - Zlúčená dodávka IKT 4

Zákazka v rámci DNS |  ID: 17543061 | Kód: IKT-032

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk Ostatné dokumenty
2019\03\21
21.03.2019
21.09.2020 19:51:54