Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Dynamický nákupný systém |  ID: 33699593

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o nezverejňovaní dokumentov Ostatné dokumenty
2020\03\05
05.03.2020
 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\04\24
24.04.2018
 Príloha č. 5 - Kúpna zmluva - návrh Príloha
2018\04\20
20.04.2018
 Príloha č. 4 - Rámcová dohoda - návrh Príloha
2018\04\20
20.04.2018
 Príloha č. 3 - Predmet zákazky Príloha
2018\04\20
20.04.2018
 Príloha č. 2 - Informácia o sortimente Príloha
2018\04\20
20.04.2018
 Príloha č. 1 - Všeobecné podmienky pre dynamické nákupné systémy Príloha
2018\04\20
20.04.2018
 Súťažné podklady Príloha
2018\04\20
20.04.2018

 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.09.2020 21:24:15