Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

Dynamický nákupný systém | Kód: 5888-MUT
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Profil verejného obstarávateľa

IKT 050 - UPJŠ - Antivírusová ochrana

Zákazka v rámci DNS |  ID: 56228673 | Kód: IKT-050

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetľovanie - IKT-050 Report - Otázky
2020\01\13
13.01.2020
 Report - Otázky - IKT-050 Report - Otázky
2020\01\10
10.01.2020
21.09.2020 21:17:07