Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Zateplenie TU LF UPJS

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 58214467 | Kód: R-505/VO-2016

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - otázka č. 10 Vysvetlenie
2016\12\19
19.12.2016
 Vysvetlenie - otázka č. 9 Vysvetlenie
2016\12\19
19.12.2016
 Vysvetlenie - otázka č. 7 Vysvetlenie
2016\12\16
16.12.2016
 Vysvetlenie - otázka č. 7 Vysvetlenie
2016\12\16
16.12.2016
 Vysvetlenie - otázka č. 5 Vysvetlenie
2016\12\16
16.12.2016
 Vysvetlenie - otázka č. 5 Vysvetlenie
2016\12\16
16.12.2016
 Vysvetlenie č. 6 Vysvetlenie
2016\12\16
16.12.2016
 Vysvetlenie č. 8 Vysvetlenie
2016\12\16
16.12.2016
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2016\12\14
14.12.2016
 Vysvetlenie č. 3 Príloha
2016\12\14
14.12.2016
 Opravený VV Príloha
2016\12\14
14.12.2016
 PD protipožiarná Príloha
2016\12\07
07.12.2016
 Vasvetlenie č. 2 Príloha
2016\12\07
07.12.2016
 Vysvetlenie SP č. 1 Príloha
2016\11\29
29.11.2016
 PD doplnenie Príloha
2016\11\28
28.11.2016
 PD+VV Príloha
2016\11\25
25.11.2016
 Súťažné podklady Príloha
2016\11\25
25.11.2016
 Zateplenie budovy objektu TÚ LF UPJŠ Košice Výzva na predloženie ponuky
2016\11\25
25.11.2016
21.09.2020 21:15:20