Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ UPJŠ Košice

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 80468610 | Kód: R-349/VO-2016

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 6 - opravené prílohy Vysvetlenie
2016\09\28
28.09.2016
 Výkres 1,2 bleskozvody Príloha
2016\09\19
19.09.2016
 PD + VV Príloha
2016\09\07
07.09.2016
 Zateplenie ubytovacích pavilónov,jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ UPJŠ Košice Výzva na predloženie ponuky
2016\09\07
07.09.2016
21.09.2020 22:16:24