Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Nákup stravných poukážok

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 81433530 | Kód: REK001686/2018-UVO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dodatok č. 2 k RD č. 207/2019 Ostatné dokumenty
2020\06\08
08.06.2020
 Dodatok č. 1 Ostatné dokumenty
2019\07\24
24.07.2019
 Rámcová dohoda č. 207/2019 - 15048-MST Ostatné dokumenty
2019\03\21
21.03.2019
 Zverejnenie RD na CRZ - 15048-MST Ostatné dokumenty
2019\03\21
21.03.2019
 Ponuka Up Slovensko - 15048-MST Ponuky uchádzača
2019\03\21
21.03.2019
 Ponuka Ticket systems - 15048-MST Ponuky uchádzača
2019\03\21
21.03.2019
 Ponuka Edenred Slovakia - 15048-MST Ponuky uchádzača
2019\03\21
21.03.2019
 Ponuka DOXX - 15048-MST Ponuky uchádzača
2019\03\21
21.03.2019
 Správa o zákazke - 15048-MST Ostatné dokumenty
2019\03\21
21.03.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti - 15048-MST Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2019\03\21
21.03.2019
 Zápisnica o vyhodnotení ponúk - 15048-MST Zápisnica o vyhodnotení ponúk
2019\03\21
21.03.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 15048-MST Ostatné dokumenty
2019\03\21
21.03.2019
 Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti Ostatné dokumenty
2019\01\18
18.01.2019
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - 15048-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2018\11\20
20.11.2018
 Vysvetlenie č. 1 - doplnenie Report - Otázky
2018\11\12
12.11.2018
 Vysvetlenie č. 1 - doplnenie Report - Otázky
2018\11\12
12.11.2018
 Report - Vysvetlenie č. 1 Report - Otázky
2018\11\12
12.11.2018
 Oznámenie o vyhlásení VO 2018/S 204-464333 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\10\23
23.10.2018
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2018\10\22
22.10.2018
21.09.2020 20:34:21