Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2021)

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) |  ID: 86415989 | Kód: REK002250/2018-UVO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2019\02\07
07.02.2019
 Správa o zákazke Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Oznámenie o výsledku VO Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Zápisnica vyhodnotenie ponúk Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Ponuka SPP Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Ponuka VSE Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Zverejnenie zmluvy v CRZ Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Zmluva Ostatné dokumenty
2019\02\01
01.02.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 16956-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\01\11
11.01.2019
 Report - Otázky - 16956-MST Report - Otázky
2018\12\19
19.12.2018
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2018\11\21
21.11.2018
 Priebehové merania z odberných miest Príloha
2018\11\21
21.11.2018
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2018\11\21
21.11.2018
21.09.2020 20:00:24