Služby mobilného operátora na roky 2019-2023

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 086/2019/ZNL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 04181, Košice - mestská časť Sever
Vyhodnocovanie ponúk

Služby mobilného operátora na roky 2019-2023

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) |  ID: 47710556 | Kód: 086/2019/ZNL

 Registrácia nového dodávateľa
 

07.04.2020 19:27:17