Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Školenie UVLF

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 14335995

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2018\10\04
04.10.2018
 Vysvetlenie 1 Vysvetlenie
2018\10\04
04.10.2018
 Priloha 1 Príloha
2018\10\04
04.10.2018
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2018\10\04
04.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2018\10\04
04.10.2018
02.12.2021 16:18:25