Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 20709929 | Kód: 076/2019/ZPL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2019\07\02
02.07.2019
 Príloha k vysvetleniu č.2 -ETICZ Vysvetlenie
2019\06\27
27.06.2019
 Príloha k vysvetleniu č.2 - UK Vysvetlenie
2019\06\27
27.06.2019
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2019\06\27
27.06.2019
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2019\06\24
24.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 14243-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\06\11
11.06.2019
 JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT Súťažné podklady
2019\06\11
11.06.2019
 Zmluva o dielo Súťažné podklady
2019\06\10
10.06.2019
 Zadanie Súťažné podklady
2019\06\10
10.06.2019
 Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2019\06\10
10.06.2019
 NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ Súťažné podklady
2019\06\10
10.06.2019
 Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti Súťažné podklady
2019\06\10
10.06.2019
 Krycí list ponuky Súťažné podklady
2019\06\10
10.06.2019
 Súťažné podklady - 076/2019/ZPL Súťažné podklady
2019\06\10
10.06.2019
02.12.2021 16:30:16