Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Služby mobilného operátora na roky 2019-2023

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 47710556 | Kód: 086/2019/ZNL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2019\08\19
19.08.2019
 JED Súťažné podklady
2019\07\22
22.07.2019
 Rámcová dohoda Súťažné podklady
2019\07\17
17.07.2019
 NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ Súťažné podklady
2019\07\17
17.07.2019
 Krycí list ponuky Súťažné podklady
2019\07\17
17.07.2019
 Súťažné podklady - 086/2019/ZNL Súťažné podklady
2019\07\17
17.07.2019
23.06.2021 17:41:19