Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Profil verejného obstarávateľa

Nákup pohonných hmôt

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 89991118 | Kód: 026/2019/ZPL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - JED - správny k vypĺňaniu Súťažné podklady
2019\02\19
19.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 4259-WYS Výzva na predloženie ponuky
2019\02\19
19.02.2019
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2019\02\18
18.02.2019
 Súťažné podklady - Rámcová dohoda záväzná pdf verzia Súťažné podklady
2019\02\18
18.02.2019
 Súťažné podklady - Rámcová dohoda editovateľná Súťažné podklady
2019\02\18
18.02.2019
 Súťažné podklady - Návrh uchádzača na plnenie kritérií Súťažné podklady
2019\02\18
18.02.2019
 Súťažné podklady - JED - nesprávny súbor - nepoužívať Súťažné podklady
2019\02\18
18.02.2019
 Súťažné podklady - Čestné vyhlásenie Súťažné podklady
2019\02\18
18.02.2019
 Súťažné podklady - Krycí list ponuky Súťažné podklady
2019\02\18
18.02.2019
02.12.2021 17:41:23