Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 24737-WYP | Obec Veľké Leváre, Štefánikova, 90873, Veľké Leváre
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava č.2 Vyzvy na PP_ lehoty - 24737-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava č.1 Vyzvy na PP_ opis PZ Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_24737_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

12.11.2019 19:49:14