SK  | 14.12.2017 03:29:29

9. b. J. - bytový dom, Veľké Trakany

  Zadávateľ:
Obec Veľké Trakany
  ID:
52222827
  Kód:
16820-WYP
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2017 00:00:00
10.01.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_16820_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.12.2017 03:29:29