eZakazky - Obec Veľký Grob

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
29819 - WYP Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10.11.2021
10:00
Obec Veľký Grob
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
23.10.2021 00:09:57