Veľký Grob, kanalizácia a ČOV

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Veľký Grob/PLZ-1/2021 | Obec Veľký Grob, Veľký Grob, 925 27, Veľký Grob
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava Zmeny súťažných podkladov č. 1 a 2 Ostatné dokumenty  
  Zmena súťažných podkladov č. 2 Ostatné dokumenty  
  Zmena súťažných podkladov č. 1 Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 Ostatné dokumenty  
  Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 16:39:38