NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – 14 b.j.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 01/WYP/NB/HALIČ | Obec Halič, Mierova 66, 97401, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie súťažných podkladov_II. Vysvetlenie  
  Oznámenie o oprave_II. Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady_doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie  
  Oznámenie o oprave Ostatné dokumenty  
  Jednotný európsky dokument_vzor Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady_VV Súťažné podklady 
  Súťažné podklady_PD Súťažné podklady 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 
  Výzva na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:51:42