Obecné nájomné byty

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 01/WYP/NB/SD | Obec Slovenské Ďarmoty, Slovenské Ďarmoty 99, 97401, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia popnúk Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie súťažných podkladov_III. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov_II. Vysvetlenie  
  Oznámenie o oprave (2) Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady_doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie  
  Oznámenie o oprave Ostatné dokumenty  
  Jednotný európsky dokument_vzor Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady_prílohy Súťažné podklady 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 36247 - WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:55:41