Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Vinica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 012021WYP/Obec Vinica | Obec Vinica, Cesta Slobody 466, 991 28, Vinica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - príloha č. 4 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č. 3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 27663-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predkladanie ponúk_OPRAVA Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 16:51:01