Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 01/2019/MST/RM | ROŠERO - Manufacturing s.r.o., Sadová 14/A, 05201, Spišská Nová Ves
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Vestník SR Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania_Úradný vestník Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Informácia k JEDu Ostatné dokumenty  
  Jednotný európsky dokument_formulár_vzor Ostatné dokumenty  
  Príloha č. 4 súťažných podkladov Ostatné dokumenty  
  Príloha č. 3 súťažných podkladov Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - 01/2019/MST/RM Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.09.2019 18:33:10