Varňa medoviny s príslušenstvom

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 012021/WYT | Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 97401, Banská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 22491-WYT - príloha Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 22491-WYT Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 22491-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

14.05.2021 08:16:54