Procesné a produktové inovácie v spoločnosti SLOVARM, a.s.

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | 01/2018/MSS | SLOVARM, a.s., Dolná 1259/2, 90701, Myjava
Vyhodnocovanie časti ponúk Ostatné

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - doplnenie č. 2 v editovateľnej podobe Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - doplnenie č. 2 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - CORRIGENDUM č. 2 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o stornovaní informácie o otváraní ponúk Ostatné dokumenty  
  Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov-odpoveď Vysvetlenie  
  Informácia o otváraní ponúk_OSTATNÉ Ostatné dokumenty  
  Ostatné dokumenty Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady v editovateľnej podobe Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - CORRIGENDUM č. 1 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Vestník SR Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Vestník EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.08.2019 03:08:39