Obecné nájomné byty

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 012021/WYP/NB/SD | Obec Slovenské Ďarmoty, Slovenské Ďarmoty 99, 99107, Slovenské Ďarmoty
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie súťažných podkladov_IV. Vysvetlenie  
  Výzva na predkladanie ponúk-OPRAVA II Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predkladanie ponúk-OPRAVA I Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - príloha č. 3 - doplnenie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - doplnenie I. Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov_III. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov_II. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov_I. Vysvetlenie  
  Súťažné podklady Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č. 3 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č. 2 Súťažné podklady 
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 20:06:27