Novostavba obecných nájomných bytov

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 01/WYP/NB/IP | Obec Ipeľské Predmostie, Ipeľské Predmostie 133/1, 97401, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 
  Vysvetlenie súťažných podkladov_III. Vysvetlenie  
  Oznámenie o oprave (3) Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady_doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov_II. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov Vysvetlenie  
  Súťažné podklady_doplnenie Súťažné podklady 
  Oznámenie o oprave (2) Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o oprave Ostatné dokumenty  
  Jednotný európsky dokument_vzor Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady_prílohy Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 36249 - WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 36249 - WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

28.02.2020 23:01:15