Nákup potravín

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 01/MST/2022 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Sládkovičova 311/3, 96237, Kováčová
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 01/MST/2022 - OPRAVA Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022 - príloha č. 2 - doplnenie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022 - doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 01/MST/2022 -III. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 01/MST/2022 -II. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 01/MST/2022 -I. Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 01/MST/2022 - update po zverejnení - Vestník SR Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 01/MST/2022 - Vestník SR Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022 - zverejnenie Európsky vestník - príloha č. 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022 - zverejnenie Európsky vestník Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Európsky vestník Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 16:37:02