Poisťovacie služby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 01/MST/2022/UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 04180, Košice - mestská časť Staré Mesto
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť č. 3 Ostatné dokumenty  
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť č. 2 Ostatné dokumenty  
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť č. 1 Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 39006-MSS - IV. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 39006-MSS - III. Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - CORRIGENDUM Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - 39006-MSS - doplnenie RD - časť č. 4 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 39006-MSS - doplnenie RD - časť č. 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 39006-MSS - doplnenie RD - časť č. 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 39006-MSS - doplnenie Súťažné podklady 
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 39006-MSS - II. - príloha č. 1 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 39006-MSS - II. Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 39006-MSS - I. - príloha č. 2 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 39006-MSS - I. - príloha č. 1 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie súťažných podkladov - 39006-MSS - I. Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 39006-MSS - update_Vestník SR Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - 39006-MSS - Vestník SR Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022/UPJŠ - Návrhy zmluvných podmienok_všetky časti Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022/UPJŠ - príloha č. 5 - časť č. 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022/UPJŠ - príloha č. 4 - časť č. 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022/UPJŠ - prílohy 2a až 2d Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/MST/2022/UPJŠ Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 01/MST/2022/UPJŠ - Európsky vestník Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.12.2022 15:11:34