Poisťovacie služby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 01/MST/2022/UPJŠ | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 04180, Košice - mestská časť Staré Mesto
Vyhodnocovanie ponúk

Poisťovacie služby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 72749833 | Kód: 01/MST/2022/UPJŠ

 Registrácia nového dodávateľa
 

01.10.2023 13:48:11