Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 33358-WYP | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná, 03101, Liptovský Mikuláš
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA c 2_Lehoty - 33358-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  OPRAVA c. 1 Vyzvy - lehoty - 33358-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk_33358_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.12.2019 20:14:50