ŠPORTOVÁ HALA VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 45544-WYP | Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera, 093 16, Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava Vyzvy c.2_lehoty - 45544-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  OPrava Vyzvy c.1_lehotyy - 45544-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva na predkladanie ponuk -45544_WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

16.01.2021 22:16:39