Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | 01/nl/2019/R | Vysoká škola múzických umení, Ventúrska, 81301, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie - 03762-MST Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2019/S 026-057463 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 03762-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Vyhlásenie o elektronickej komunikácii Príloha 
  Príloha JED manuál - 01/nl/2019/R Príloha 
  Súťažné podklady - 01/nl/2019/R Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 01/nl/2019/R Súťažné podklady 
  Príloha - 01/nl/2019/R JED Príloha 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 15:01:43