TECHNICKÁ ÚPRAVA VÝUČBOVÝCH PRIESTOROV OBJEKTU DVORANA VŠMU ZOCHOVA 1, BRATISLAVA

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 02/pl/2019htf | Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 5260-WYP Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 5260-WYP Súťažné podklady 
  Príloha - 5260-WYP Návrh zmluvy Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - 5260-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha - č. 4 Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha č.3 Príloha 
  Príloha Príloha č. 2 Príloha 
  Príloha - č. 1 PD a VV Príloha 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.03.2019 08:39:44