DNS na dodávky elektriny a zemného plynu

Dynamický nákupný systém | 1089140, 1089141 | Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Lehota platnosti DNS

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 8124 - IOX_Vestník č. 502024 - 11.03.2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 8647-MUT - zapracované zmeny - Korigendum Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 8647-MUT_143392-2024-EN TED Korigendum o predĺžení platnosti DNS a zvýšení PHZ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Ostatné dokumenty - Súhrnný zápis z PTK Ostatné dokumenty  
  Ostatné dokumenty - SPRAVA O ZRIADENI DNS elektrina, plyn Ostatné dokumenty  
  oznamenie-8647 - MUT- Vestník č. 32/2022 - 02.02.2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha - Príloha č. 5_JED Príloha 
  Príloha - PríIoha č. 4 SP Informatívna zmluva o dodávke plynu Príloha 
  Príloha - PríIoha č. 3 SP Informatívna zmluva o dodávke elektriny Príloha 
  Príloha - Príloha č. 2 SP - Informatívne SP k výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS Príloha 
  Príloha - Príloha č. 1 SP -Žiadosť o zaradenie do DNS Príloha 
  Súťažné podklady - SP_DNS na dodávky elektriny a zemného plynu Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2022/S 022-054150 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

15.07.2024 05:07:11