Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Procurio-10/2021 | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, 080 01, Prešov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava c. 1_SP_PSK_Bijacovce_lehoty - 16810-WYP Súťažné podklady 
  OPRAVA c.1 Vyzvy na PP_Lehoty - 16810-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlovanie 02_PSK_Bijacovce_všetkým záujemcom - 16810-WYP Vysvetlenie  
  Doplnenie c. 1 prilohy c.1 SP - 16810-WYP Príloha 
  Vysvetlovanie 01_PSK_Bijacovce_všetkým záujemcom - 16810-WYP Vysvetlenie  
  Príloha č, 1 SP_PD - 16810-WYP Príloha 
  Prilohy_k_SP - 16810-WYP Príloha 
  SP_PSK_Bijacovce_final - 16810-WYP Súťažné podklady 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_16810-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 20:26:15