Rekonštrukcia tribúny v Mestskom športovom areáli v Žarnovici

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 30608-WYP | Mesto Žarnovica, Nám. SNP, 966 81, Žarnovica
Vyhodnocovanie ponúk po elektronickej aukcii

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_30608-WYP - 30608-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.09.2020 14:48:30