Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 13034-WYP | Mesto Žarnovica, Nám. SNP, 966 81, Žarnovica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA c_1 Vyzvy_lehoty - 13034-WYP Ostatné dokumenty  
  Výzva na predloženie ponuky - 13034-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.06.2019 17:30:41