Mesto Žarnovica

Profil verejného obstarávateľa

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica_2

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 32855236 | Kód: 24775-WYP

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava SP č. 2_SP_Zarnovica_lehota viazanosti ponuk - 24775-WYP Ostatné dokumenty
2020\01\08
08.01.2020
 Predľženie lehoty viazanosti ponúk_do 28.02.2020 - 24775-WYP Ostatné dokumenty
2020\01\08
08.01.2020
 OPRAVA c.3 Vyzvy na PP_lehota viazanosti ponuk do 28.02.2020 - 24775-WYP Ostatné dokumenty
2020\01\08
08.01.2020
 Oprava c.2 Vyzvy na PP_lehoty_do 04.11.2019 do 15.hod. Výzva na predloženie ponuky
2019\10\25
25.10.2019
 Oprava c.1 Vyzvy na PP_lehoty_do 15 hod. Výzva na predloženie ponuky
2019\10\25
25.10.2019
 Oprava SP č. 1_SP_Zarnovica_lehoty - 24775-WYP Súťažné podklady
2019\10\25
25.10.2019
 Vysvetlenie c. 2_Zarnovica_vsetkym zaujemcom - 24775-WYP Vysvetlenie
2019\10\22
22.10.2019
 Vysvetlovanie c. 1_ Zarnovica_vsetkym zaujemcom Vysvetlenie
2019\10\18
18.10.2019
 Príloha_c_12 SP Návrh na plnenie kritérií Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Príloha_c_11 SP_jed-formular Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Príloha_c_11 SP_čestné vyhlásenie - vzor Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Príloha_c_10 SP_Kryci-list-ponuky - vzor Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Priloha_c_9_Technologicke_procesy__etapy Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Priloha_c_8__Zavazny_navrhom_realizacie_diela__vozidla__stroje_a_zariadenia Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Priloha_c_7__Zavazny_navrh_realizacie_diela__pracovnici Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Priloha_c_6__Zavazny_casovy_navrh_realizacie_diela Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Príloha_c_5 SP_Návrh zmluvy - final Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Priloha_c_3_Stav povolenie CIZS Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Priloha_c_2_Vykaz_vymer_k_naceneniu Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 Príloha_c_1 SP_PD Príloha
2019\09\25
25.09.2019
 SP_Zarnovica - 24775-WYP Súťažné podklady
2019\09\25
25.09.2019
 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_24775_WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\09\25
25.09.2019
27.05.2020 11:26:00