Komplexné poistenie pre Mesto Žilina

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 012903/2021 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17337-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 165731/Ú.V.EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

17.04.2021 19:41:04