Dodanie nádob na biologický odpad, bio vriec a letákov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 010308/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 30652-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Ú. V. EÚ/S S152 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.09.2020 14:20:31