Spracovanie digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu územia Mesta Žilina a jeho okolia

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu územia Mesta Žilina a jeho okolia - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Súťažné podklady - Zmluva Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

31.03.2020 15:09:09