Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 23182-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Ú.v. EU 2019/S 159-392757 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.09.2019 17:36:19