Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 13116/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 13116/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 13116/2020 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č.9b Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č.9c Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č.9d Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 13116/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

04.08.2020 11:16:42