Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Cyklistický chodník H2 (Solinky – centru Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Projektová dokumentácia Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

12.11.2019 19:46:33