Zabezpečovanie doplnenia, údržby a opráv zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení

Bežný postup pre podlimitné zákazky | 1/2022/EVMI | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 2 Vysvetlenie  
  Redakčná oprava č.2 Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie a doplnenie sutaznych podkladov 1 - 28843-WYP Vysvetlenie  
  Redakčná oprava 1 - 28843-WYP Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhodnotení ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 
  Priloha_c_5_SP_Zoznam_subdodavatelov Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - RÁMCOVÁ DOHODA Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - RÁMCOVÁ DOHODA Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Kalkulácia ceny predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Kalkulácia ceny predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Krycí list ponuky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Krycí list ponuky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ Súťažné podklady 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

31.03.2023 17:17:15