Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ M Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 15:13:16