Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2023

Zákazka malého rozsahu | Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.1 Cenová ponuka Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2023 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.11.2022 04:31:18