Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - Asfaltovacie práce – oprava a rekonštruk Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:12:49