Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru.

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 30622-WYS Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 30622-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - 8.Návrh riešenia vlhkostno-salinitnej sanácie pivničných priestorov Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 7.Vyjadrenia KPÚ z r.2013 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 6.Odborný posudok zariadení technickej infraštruktúry Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 5.Reštaurátorský návrh Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 4. Laserová zameranie skutkového stavu Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 3.Správa o realizácia sond+Správa dozoru statika Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 2.Stavebno-technické posúdenie stavby+KPÚ Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 1.Architektonická štúdia+KPÚ Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

12.11.2019 20:43:09