Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky-Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.“ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.06.2020 21:23:40