Obrúsenie a náter dreveného obkladu a podlahy na Vyhliadkovej veži Dubeň (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou | Malá Fatra, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Príloha č. 4 Výkaz výmer Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Obrúsenie a náter dreveného obkladu a podlahy na Vyhliadkovej veži Dubeň Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Príloha č. 3 PD architektúra Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - Príloha č. 2 Zmluva o dielo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Výzva na predloženie ponuky - príloha č. 1 Prvotný náter Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

29.09.2022 00:34:28